Transport


Zawód taksówkarza – duża doza cierpliwości i wytrzymałości


Od bardzo dawna panuje przekonanie, że kierowcy taksówek to bardzo dobrze opłacany i przyjemny zawód. Skąd to stwierdzenie? Jaka jest więc prawda?
Droga do zawodu
Jest ona dość długa i wcale niełatwa. Zawód taksówkarza wymaga wielu predyspozycji fizycznych oraz psychicznych, w tym odporności na sytuacje stresowe oraz zmęczenie, doskonałych umiejętności prowadzenia auta, a także dobrej orientacji w terenie. Ważny jest również wkład finansowy już na samym początku działalności.
Kandydat na taksówkarza musi spełnić także szereg wymogów. Poza ukończonym wiekiem, w tym przypadku 21 lat, posiadaniem prawa jazdy kategorii B, należy pozytywnie przejść badania psychologiczne, ukończyć szkolenie z zakresu transportu drogowego oraz zdać odpowiedni egzamin, między innymi ze znajomości topografii miasta. Ważne jest także zaświadczenie o pracy w zawodzie kierowcy przez okres co najmniej 5 lat, należy również przedłożyć oświadczenie o niekaralności. Przyszły taksówkarz powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdem. Jak więc widać obostrzeń jest bardzo wiele. W mieście Suwałki nie ma obowiązku zdawania egzaminu na Taxi wystarczy licencja, którą można otrzymać w Urzędzie Miasta.
Dalsze kroki
W pierwszej kolejności taksówkarz musi założyć własną działalność gospodarczą. Następnie okazuje się, że musi dokonać wyboru. Zacząć pracować na własny rachunek, czy przystąpić do korporacji? Pierwsza opcja to z pewnością większy zarobek, ponieważ korporacja taksówkarzy pobiera comiesięczne opłaty, jednak druga zapewnia łatwość w znalezieniu klientów. Warto również nadmienić, że duże korporacje stawiają wymogi co do posiadanego samochodu, na przykład nie może on być za stary.
Czy zarobki są adekwatne do wykonywanej pracy
Według GUS pensja taksówkarza mieści się w przedziale 1800 – 5500 złotych miesięcznie. Niezłe dochody? Nie zapominajmy, że należy od tego odliczyć koszty paliwa i amortyzacji, ubezpieczenie samochodu, przeglądy oraz naprawy. Mając te wszystkie aspekty na uwadze, zarobki nie wydają się już tak imponujące.
Problemy zdrowotne i zawodowe
Taksówkarze nierzadko pracują po kilkanaście godzin dziennie, często numer taxi w Suwałkach odzywa się także w godzinach nocnych, co wiąże się z ogólnym przemęczeniem. Siedzący tryb życia ma z kolei niekorzystny wpływ na stawy oraz kręgosłup.
Należy się również liczyć z innymi niebezpieczeństwami, począwszy od zwykłej stłuczki, a na napadzie kończąc.
Kolejnym problemem dla taksówkarzy są nieuczciwi kierowcy trudniący się przewozem osób. Działają oni w sposób nielegalny, nie uiszczają stosownych opłat, nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym, a co za tym idzie, mogą zaproponować klientowi niższe stawki za kurs.
Jak nietrudno zauważyć w zawodzie kierowcy taksówki jest więcej cieni, niż blasków. Po więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer taxi Suwałki

RADIO TAXI SUWAŁKI